Naša dejavnost sta prodaja in tehnično svetovanje na področju opreme za plinovodna in vodovodna omrežja. NRG je generalni zastopnik priznanih svetovnih proizvajalcev. Gradimo CNG polnilnice in s preventivnim vzdrževanjem zagotavljamo njihovo varno in nemoteno obratovanje.

Nudimo široko paleto plinskih in vodovodnih armatur iz jekla in polietilena, plinomerov, regulatorjev, elektronskih naprav za merjenje pretoka, tlaka in temperature plina v plinovodih in vode v vodovodnih omrežjih, elektronske detektorje prisotnosti metana ter pribor za gradnjo in vzdrževanje plinovodov in vodovodov. Distributerjem zemeljskega plina ter vodovodnim in montažnim podjetjem v Sloveniji ponujamo raznovrstne nizkotlačne in visokotlačne krogelne pipe, uvodnice, priključne sklope, regulatorje in zasune. Smo dobavitelji široke palete izdelkov za gradnjo in vzdrževanje plinovodnih in vodovodnih sistemov.

NRG za naročnike po Sloveniji gradi in vzdržuje CNG polnilnice. Od leta 2011 smo zgradili šest CNG polnilnic, ki jih redno nadgrajujemo in skrbimo za njihovo nemoteno delovanje.

Zaposleni

Igor Pantar

direktor

Anita Magister

vodja pisarne, finance

Janja Čarman

pisarna

Žiga Polenčič

vodja plinskega programa

Gregor Steiner

vodja servisa CNG polnilnic

Ljubiša Markanović

serviser CNG polnilnic

Aleš Černač

vodja oddelka vodovod

Tilen Vipotnik

vodovodni oddelek

Aleš Watzak

skladiščnik logistik

Podatki o podjetju

Ime podjetja: NRG razvoj distribucijskih sistemov d.o.o.
Skrajšano ime podjetja: NRG d.o.o.
Sedež podjetja: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 62 04 670
E-pošta: info@nrg.si
Direktor: Igor Pantar
Osnovni kapital: 25.000,00 €
Številka vložka: 1/33181/00
SRG: 2000/08870
Matična številka: 1532260
ID za DDV: SI33599009 Podjetje je davčni zavezanec.
TRR: SI 56 29000-0055284813
Račun je odprt pri Unicredit Banka Slovenije d.d.,
Ljubljana

Kako do nas?