Reducirni set za Plasson spojke

Plasson omogoča sestavo najrazličnejših redukcijskih spojk za PE cevi. V kolikor dimenzija reducirne spojke ne obstaja jo lahko sestavimo z uporabo reducirnega adapterja, ki ga vstavimo v spojko, prehodni kos, T-kos, koleno itd.
Dimenzije adapterjev:
d x d1
25 x 20
32 x 20
32 x 25
40 x 20
40 x 25
40 x 32
50 x 25
50 x 32
50 x 40
63 x 25
63 x 32
63 x 40
63 x 50
75 x 63
110 x 63