NRG video

Prenosni plinski detektor – OLLI

Opis

Esders naprava za detekcijo plina – OLLI

Instrument za merjenje gorljivih plinov, strupenih plinov in kisika z opcijsko notranjo črpalko in merjenjem tlaka. Protieksplozijska merilna naprava z več razponi za vnetljive in strupene pline ter kisik. Naprava je na voljo v difuzijski različici in je lahko opremljena z notranjo črpalko in meritvijo tlaka.

Naprava namenjena za meritev prisotnosti: metana, butan – propan, kisik, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in žveplovodiki H2S.

Naprava lahko zaznava enega od naštetih plinov oz. lahko tudi več hkrati, odvisno od želje naročnika.